Rentoutumalla onnellisemmaksi – ja tehokkaammaksi

Kuka tahansa tiiminvetäjä haluaa panostaa sen jäsenien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Monesti ihmisillä on jatkuvasti niin kiire, ettei rentoutumiselle jää ollenkaan aikaa, saati sitten lomalle lähtemiselle. Työntekijät voivat helposti ajaa itsensä piippuun liian pitkiä päiviä tehdessään, vaikka työ olisikin mielekästä ja intohimon ajamaa. Omien tarpeiden priorisoiminen saattaa unohtua, kun haluaa suoriutua ja olla hyödyksi mahdollisimman hyvin. Aikalisän ottamisella on kuitenkin varsin suurta hyötyä sekä henkiselle että fyysiselle hyvinvoinnille, ja usein töihin palaa loman jälkeen huomattavasti tehokkaampana ja motivoituneempana.

Tutkimusten mukaan lomailu vähentää tehokkaasti stressiä poistamalla ihmiset ympäristöistä, jotka koetaan pääasiallisiksi stressin ja ahdistuksen aiheuttajiksi. Positiiviset hyödyt ovat varsin pitkäkestoisia, sillä ne vaikuttavat henkilöön usein pitkään loman jälkeenkin. Viennan yliopiston tekemän pienen tutkimuksen mukaan lomailijat kokevat vähemmän stressiin liitettyjä fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä ja selkäongelmia, mutta olo koettiin paremmaksi vielä viisikin viikkoa loman päättymisen jälkeen.

Nykypäivänä kiire sekoitetaan helposti produktiivisuuden kanssa. Jatkuvan paineen alla toimiminen ei kuitenkaan tuota tulosta, sillä sen myötä ihmiset eivät ehdi käyttää hyödykseen korkeinta mahdollista potentiaaliaan. Todellinen produktiivisuus vaatiikin ehtymätöntä keskittymiskykyä. Yrityksen työntekijöiden produktiivisuus on suoraan verrannollinen lomapäivien kanssa, ja lisäksi useimmin lomailevat eivät jätä työpaikkaa niin helposti. Loma parantaa tehokkuutta, tehokkuus tuo onnellisuutta ja onnellisuus saa ihmisen loistamaan siinä, mitä tekee.

Liiallisen työnteon aiheuttama stressi vahingoittaa yöunien laatua, tehden siitä katkonaista ja pinnallista. Huonot yöunet taas johtavat muun muassa huonompaan keskittymiskykyyn, heikentyneeseen muistiin ja elämänlaadun alenemiseen. Loman ottaminen tutkitusti parantaa yöunien säännöllisyyttä ja riittävyyttä.

Lomailu säästää kirjaimellisesti myös sydäntä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että aikalisän ottaminen parantaa sydämen ja verisuonten terveyttä alentamalla samalla sydänkohtauksen riskiä. Yhdenkin loman välistä jättäminen voi kasvattaa sydäntaudin riskiä.

Tiimin vieminen yhteiselle lomalle vahvistaa ryhmähenkeä, mutta vaikutukset yksilön hyvinvointiin ovat myöskin varsin suuret. Siten yritys tekee käytännössä palveluksen itselleen parantamalla sekä kommunikaatiota että yksittäisten tiimin jäsenien terveyttä. Loma-asunnon vuokraaminen on suosittu tapa viedä suurempi tiimi yhteiseen ajanviettoon. Se auttaa lähentämään suhteita maanläheisessä ympäristössä, jossa on omaa rauhaa ja mahdollisuus tehdä käytännössä mitä vain. Suomen idylliset vuokrakohteet antavat tiimille mahdollisuuden nauttia yhteisestä ajasta kauniin luonnon keskellä.