Luonnon läheisyys parantaa mielen ja kehon terveyttä

Luonnossa oleminen on tunnetusti hyväksi niin mielelle kuin kehollekin. Hyvin monet ihmiset kokevat rauhoittuvansa esimerkiksi metsäkävelyllä, ja samalla he saavat hengittää puhtaan raikasta ilmaa. Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan luonnon läheisyydellä on kuitenkin huomattavasti suurempia terveyshyötyjä, kuin mitä voisi heti alkuun kuvitella. Puut ja vihreä ympäristö tarjoavat parantavia vaikutuksia muun muassa mielenterveydelle, ylipainoisuudelle ja allergioille.

Luonnonläheisyys vaikuttaa elinikään

Luonnon läheisyydessä asuvien, keski-ikäisten skotlantilaisten miesten kuolinprosentti todettiin 16 % alhaisemmaksi, kuin urbaanissa ympäristössä asuvien saman ikäluokan miesten kuolinprosentti. Myös raskaana olevien naisten huomattiin saavan vihreästä ympäristöstä terveyshyötyjä, kuten verenpaineen alentumista ja suurempikokoisten vauvojen saamista. Tutkimus toteutettiin Bradfordin kaupungissa Pohjois-Englannissa.

Tutkimuksen suoritti 11 tutkijan ryhmä, joka yhden vuoden aikana kävi läpi yli 200 aiheeseen liittyvää tieteellistä artikkelia tutkimusta varten. Raportti kuuluu kaikista laajimpien terveyden, luonnon ja hyvinvoinnin dynamiikkaa tarkastelevien tutkimusten joukkoon. Sen löytämien todisteiden ja suurten löydöksien myötä ei asian laitaa voi kiistää: ihmiset ja yhteisöt voivat todella kukoistaa vain silloin, kun heillä on pääsy luontoon. Luonnon läheisyyteen perustuva elämäntyyli tuo vapautta ja auttaa elämään terveellisemmin.

Luonnon parantavat vaikutukset

Luonnon parantavia vaikutuksia on aliarvioitu modernissa yhteiskunnassa jo pitkään ja kaupungistumisen myötä ihmiset eivät enää asu yhtä vihreissä ympäristöissä kuin ennen. Jopa pienikin altistus luonnolle ja vihreille väreille voi hoitaa tehokkaasti mieltä, parantaa luovuutta ja vähentää sairastumisen riskiä. Luonnosta saadut terveysvaikutukset myös kestävät huomattavan pitkään, vähintään kolme vuotta.

Luonnon antamien hyötyjen on myös ajateltu olevan immuuneja niin sanotulle hedonistiselle oravanpyörälle, jonka myötä ihmiset tottuvat saamiinsa etuuksiin liian nopeasti. Tällöin esimerkiksi suurempi palkka tai upeampi talo eivät tuota enää nautintoa. Toisin sanoen siis ihminen ei voi kyllästyä vihreään ympäristöönsä, vaan se tuottaa meilihyvää ja onnellisuutta jatkuvasti.

Asiaan liittyvä vakava ongelma on pienemmän vauraustason kansalaisten elinympäristö. Usein kaupunkien köyhemmillä alueilla asutus on varsin tiivistä ja se sulkee asukkaiden ympäristön pois luonnon läheisyydestä, millä voi olla hyvin vakavia seurauksia kyseisillä alueilla asuvien ihmisten hyvinvoinnille. Puistot ja muut viheralueet kukoistavat yleensä varakkaimmilla kaupunkialueilla. Kaupunkien hallitusten täytyisikin saada viheralueet kaikkien saavutettaville.